ברוכים הבאים לאתר  https://ronengolan.co.il/ (להלן: "האתר") אשר בבעלות רונן גולן ע.מ 061678207  (להלן: "מפעיל האתר" או "החברה") מקור חיים 38, ירושלים.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים ובמוצרים השונים אותם מציעה מפעיל האתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

באחריות המשתמש לדאוג לחיבור רציף לרשת האינטרנט במהלך הצפייה. ידוע למשתמש כי מפעיל האתר לא תשא באחריות אם שיעורי הצפייה לא יעבדו או הצפייה תלווה בתקיעות כתוצאה מתקלות טכניות במחשב\ברשת האינטרנט\דפדפן האינטרנט או ספק האינטרנט של המשתמש.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

הקורס

הקורס הינו קורס דיגיטלי, מוקלט מראש הזמין למשתמש על פי דרישה, הנועד להקנות למשתמש את הכלים והידע בלימודי שפת גוף ותקשורת לא מילולית והדרכים בהן הטכניקות השונות הנלמדות במסגרת הקורס תורמת בחיי היום יום ובעבודה. מפעיל האתר מקנה למשתמשיו פעילויות נוספות בתחום שפת הגוף והתקשורת הבלתי מילולית.  

מפעיל האתר הנו מומחה לקריאה וניתוח שפת גוף מלמעלה משני עשורים, למד אצל מיטב המומחים ומוביל בתחום זיהוי מיקרו הבעות פנים בארץ ואף פיתח את טכניקת "אתגר המראה" הייחודית במינה בתחום.

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במידה והינך מתכוון להעביר את השימוש במוצר הנרכש לקטין מתחת גיל 18 הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

תשלום, אחריות על אספקה וביטול עסקה

לאחר הרכישה תקבל מייל אותו עדכנת במערכת ובו פרטי התחברות למערכת המשתמשים. לאחר צפייה בסרטון הראשון בקורס – "פתיחת האריזה" – ומכיוון שמדובר במוצר הניתן לשכפול והעתקה ולכן בהתאם לסעיף 14ג(ד)(5) לחוק הגנת הצרכן ותקנה 6(8) לתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה לא יהיה ניתן לבקש החזר כספי. כל עוד לא נפתחה אריזת המוצר כאמור לעיל ולא נצרך כל ידע מתכני הקורס יוכל המשתמש לבקש את ביטול העסקה ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק.

התוכנית תישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה עד 12 שעות מרגע הרכישה. הגישה לקורס תהיה זמינה כל החיים לאחר הרכישה כל עוד לא בוצע ביטול עסקה ובתנאי שהאתר של מפעיל האתר לא קרס ואתרו של מפעיל האתר לא נסגר.

בכל מקרה ובמידה והינך עומד בקריטריונים לביטול העסקה עליך לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם הקורס והאימייל איתו נרשמת לקורס ל-____________ . הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בחברתנו בכתובת האמורה לעיל ולא בשום אמצעי אחר.

בנוסף מציעה מפעיל האתר שירות תמיכה טכנית בלבד בימים א'-ה' בין השעות 10 :00-18:00 במספר הטלפון __________ . מובהר בזאת כי שירות התמיכה הטכנית אינו חלק מהמוצר וניתן כהטבה לקהל לקוחות מפעילת האתר. מפעילת האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה לבטל ו/או לשנות שירות זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

שימוש באתר ובתכניו

מפעיל האתר שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';

המשתמש רשאי להיות פעיל באתר של מפעיל האתר בין היתר אך לא רק, לצורך תגובות, כתיבה באתר וקבלת תכנים המיועדים למשתמשים רשומים בלבד, נדרשים להירשם באתר. ההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך באתר, ולאחריה מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים המוקצים לו ולשימושו האישי בלבד.

רכישת הקורס מקנה למשתמש שימוש בקורס בעד 2 מכשירים. אם והמשתמש מבקש רישיון זוגי או רב-משתמשים, יש לקבל על כך אישור ממפעיל האתר ו\או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, מפעיל האתר יגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

יתכן ובמהלך הקורס, ימליץ מפעיל האתר על דרכי לימוד נוספות המועברות באמצעות גופים שונים ומגוונים. אין באמור בהמלצות אלו לחייב את מפעיל האתר בכל דבר ועניין ומעקב אחר המלצות אלו הינו באחריות המשתמש בלבד. בנוסף ובהתאם לאמור לעיל, מפעיל האתר לא יהיה אחראי אם המשתמש מביע אי שביעות רצון מהמלצת מפעיל האתר ו\או בקרות תקלה באשר היא הנובעת ממעקב המשתמש אחר המלצת ו/או הפניית מפעיל האתר למקור אחר. זאת ועוד האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים למשאבי ידע אחרים ואין מפעיל האתר מבטיח ומתחייב לכך שכלל הקישורים יוליכו את המשתמשים מהימנים או תקינים ופעילים.

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

מפעיל האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

קניין רוחני

האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושו של מפעיל האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמו של מפעיל האתר, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינו הבלעדי של מפעיל האתר. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שמפעיל האתר תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

מפעיל האתר שומר לעצמה את זכות ההחלטה לחידוש סרטונים או הפצת תכנים חינמיים.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו למפעיל האתר.

ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של מפעיל האתר, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכים למפעיל האתר.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש.

אי תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 12 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בלימודי שפת גוף ותקשורת לא מילולית

תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר.

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי מפעיל האתר הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את מפעיל האתר, עובדיו, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות למפעיל האתר בקשר איתם.

צוות מפעיל האתר מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!